Tehnički flic

Tehnički flic

Opis proizvoda:

Tehnički filc je materijal izrađen od presovanih vunenih vlakana ili mešavine vunenih i drugih vlakana postupkom filcanja.

Primena:

Tehnički filc ima veoma široku primenu u građevinarstvu, industriji i drugim granama privrede, kao čistač za transportere pepela u termoelektranama.

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com