Klingerit

 KLINGERIT

 

OSNOVNI KVALITET

Opis proizvoda:

Ova zaptivna ploča (klingerit) proizvedena je od organskih i mineralnih vlakana (celuloznih i aramidnih) pomešanih sa NBR. Pogodan je za različite namene, u srednje zahtevnim uslovima rada. Ovaj tip zaptivne ploče (klingerit) ima dobru otpornost na vodu, vazduh, ulja, srednje agresivne medije i malu propustljivost gasa. Kao takav izuzetno je pogodan za korišćenje u uslovima niskih temperatura i pritisaka (opšte umerenim uslovima).

 

Dozvoljeni radni uslovi:

Maksimalna preporučena temperatura 180°C (355°F)

Maksimalni preporučeni pritisak 70 bar (7 mPa)

Napomena: Parametri za maksimalnu preporučenu temperaturu i pritisak su međusobno uslovljeni i zavise od debljina zaptivnih ploča.

OSNOVNI KVALITET
OSNOVNI KVALITET

 

 

ULJNO I DELIMIČNO KISELO OTPORAN

Opis proizvoda:

Ova zaptivna ploča (klingerit) proizvedena je od visoko kvalitetnih sintetičkih vlakana, aramidnih i specijalnih mineralnih vlakana  pomešanih sa NBR. Zbog svojih dobrih karakteristika nalazi veliku primenu u mnogim granama industrije. Ovaj tip zaptivne ploče (klingerit) ima dobru otpornost na toplu i hladnu vodu, paru, ulja, goriva, gasove i širok spektar opštih hemikalija. Kao takav izuzetno je pogodan za korišćenje u brodogradnji i kod hidrauličnih sistema.

 

Dozvoljeni radni uslovi:

Maksimalna preporučena temperatura 350°C (660°F)

Maksimalni preporučeni pritisak 100 bar (10 mPa)

Napomena: Parametri za maksimalnu preporučenu temperaturu i pritisak su međusobno uslovljeni i zavise od debljina zaptivnih ploča.

ULJNO I DELIMIČNO KISELO OTPORAN
ULJNO I DELIMIČNO KISELO OTPORAN

 

 

KISELO-OTPORNI

Opis proizvoda:

Ova zaptivna ploča (klingerit) je kiselo - otporni presovan zaptivni materijal, proizveden od organskih i neorganskih vlakna pomešanih sa NBR. Preporučuje se za zaptivanje u uslovima gde su prisutne mineralne kiseline. Njegove performanse daju mu otpornost na koncentrovane sumporne i hlorovodonične kiseline, kao i za zaptivanje azotne kiseline HNO3 do 50% i temperature do 65°C. Takođe, može se koristiti za zaprivanje širokog spektra hemikalija, ulja, goriva, rastvarače, alkalije, vodu i paru.

 

Dozvoljeni radni uslovi:

Maksimalna preporučena temperatura 200°C (390°F)

Maksimalni preporučeni pritisak 70 bar (7 mPa)

Napomena: Parametri za maksimalnu preporučenu temperaturu i pritisak su međusobno uslovljeni i zavise od debljina zaptivnih ploča.

KISELO-OTPORNI
KISELO-OTPORNI

 

 

ARMIRANO-GRAFITNI

ARMIRANI ČELIČNOM ŽICOM

 

Opis proizvoda:

Ova zaptivna ploča (klingerit) proizvedena je od visoko kvalitetnih aramidnih vlakana (kevlar), grafitnih vlakana pomešanih sa NBR. Armatura od čelične mrežice dodatno poboljšava njegovu otpornost i zaptivne performanse. Ovaj tip zaptivne ploče (klingerit) ima dobru otpornost na paru, toplu i hladnu vodu, ulja, goriva, gasove, širok spektar opštih hemikalija, kiseline i baza. Ovo je visoko kvalitetni zaptivač za upotrebu u svim granama industrije. Pogodan je za zaptivanje u uslovima gde su prirubnički spojevi izloženi vibraciji ili termičkom širenju.

 

Dozvoljeni radni uslovi:

Maksimalna preporučena temperatura 425°C (800°F)

Maksimalni preporučeni pritisak 140 bar (14 mPa)

Napomena: Parametri za maksimalnu preporučenu temperaturu i pritisak su međusobno uslovljeni i zavise od debljina zaptivnih ploča.

ARMIRANO-GRAFITNI (armiran čeličnom mrežicom)
ARMIRANO-GRAFITNI (armiran čeličnom mrežicom)

 

UNIMETAL®

(Patentirao FMI Group)

 

Opis proizvoda:

Ova bezazbestna zaptivna ploča (klingerit) proizvedena je od čistog ekspandovanog grafita ojačanim žičanom mrežom. Kombinacija materijala čini ga izuzetno pogodnim za rad pri visokim temperaturama (sve do 650°C), kao i pri veoma niskim temperaturama (do -200°C). Unimetal zaprivne ploče, zahvaljujući svojoj inertnosti na skoro sve hemikalije, imaju širok dijapazon primene. Veoma su lake za sečenje, fleksibilane, a u isto vreme veoma jake i izdržljive. Upotrebljava se za industrijske aplikacije koje podrazumevaju visok pritisak (napor) zaptivanja i dobru hemijsku otpornost.

 

Dozvoljeni radni uslovi:

Maksimalna preporučena temperatura 650°C (1200°F)

Minimalna preporučena temperatura -200°C

Maksimalni preporučeni pritisak 150 bar (15 mPa)

Napomena: Parametri za maksimalnu preporučenu temperaturu i pritisak su međusobno uslovljeni i zavise od debljina zaptivnih ploča.

ARMIRANO-GRAFITNI (armiran čeličnom pločicom od 0,05mm)

ARMIRANO-GRAFITNI (armiran čeličnom pločicom od 0,05mm)

 

 

ARMIRANO-GRAFITNI FGS3

ARMIRAN ČELIČNOM PLOČOM OD 0,1mm

Opis proizvoda:

Ova zaptivna ploča (klingerit) proizvedena je od čistog ekspandovanog grafita ojačan sa nerđajuće-čeličnom pločom 0,1 mm. Zbog prirodnih karakteristika grafita ovo je visoko kvalitetan materijal za univerzalnu primenu. Zadovoljava najzahtevnije industrijske potrebe. Poseduje odličnu otpornost na paru, ekstremne temperature, pritiske i širok spektar medija. Nalazi primenu u rafinerijama, petrohemijskoj industriji.

 

Dozvoljeni radni uslovi:

Maksimalna preporučena temperatura 450°C (840°F)

Minimalna preporučena temperatura -200°C

Maksimalni preporučeni pritisak 150 bar (15 mPa)

Napomena: Parametri za maksimalnu preporučenu temperaturu i pritisak su međusobno uslovljeni i zavise od debljina zaptivnih ploča.

ARMIRANO-GRAFITNI FGS3 (armiran čeličnom pločicom od 0,1mm)

ARMIRANO-GRAFITNI FGS3 (armiran čeličnom pločicom od 0,1mm)

 

MULTIFLEX

Opis proizvoda:

MULTIFLEX zaptivna ploča (klingerit) je višeslojna; sastavljena od naizmenično naslaganih slojeva grafita (0,5mm) i tankih nerđajuće-čeličnih ploča (0,05mm). Na primer, za debljinu ploče od 3 mm koristi se 5 nerđajuće-čeličnih i 6 grafitnih slojeva. MULTIFLEX je zaptivni materijal sa odličnim mehaničkim svojstvima. Koristi se kada su potrebne visoke mehaničke osobine, visok nivo obrtnog momenta i visok pritisak aplikacija (300 bara).

 

Dozvoljeni radni uslovi:

Maksimalna preporučena temperatura 700°C (1290°F)

Maksimalni preporučeni pritisak 300 bar (30 mPa)

Napomena: Parametri za maksimalnu preporučenu temperaturu i pritisak su međusobno uslovljeni i zavise od debljina zaptivnih ploča.

MULTIFLEX
MULTIFLEX

 

 

PTFE - TEFLONSKE ZAPTIVNE PLOČE

Opis proizvoda:

PTFE - teflonske zaptivne ploče nove generacije - proizvedene su od dvosmerno orijentisanog teflona. Kao takve imaju odličnu hemijsku otpornost sa izvanrednim zaptivnim performansama. Idealne su za zaptivanje u uslovima gde su prisutne jake kiseline, hemikalije u opsegu pH vrednosti od 0 do 14, u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.

 

Dozvoljeni radni uslovi:

Maksimalna preporučena temperatura 260°C (500°F)

Minimalna preporučena temperatura -200°C

Maksimalni preporučeni pritisak 85 bar (8,5 mPa)

Napomena: Parametri za maksimalnu preporučenu temperaturu i pritisak su međusobno uslovljeni i zavise od debljina zaptivnih ploča.

PTFE - TEFLONSKE ZAPTIVNE PLOČE
PTFE - TEFLONSKE ZAPTIVNE PLOČE

PTFE - Teflonske zaptivne ploče mogu biti sa dodatkom:

- silikata

- barium - sulfita

- sitnih čestica stakla

  

 

Preuzmite PDF Katalog KLINGERIT - ZAPTIVNE PLOČE

 

 

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com