Bezazbestne zaptivne pletenice

Bezazbestne zaptivne pletenice

Bezazbestne zaptivne pletenice se koriste za zaptivanje pupmi, ventila, kotlova, viskoih peći i pećnica itd. Nudimo vam grafitne, teflonske, aramid-kevlar, karbonske, staklene, keramičke, pamučne i osale pletenice. Dostrupne su u kvadratnom i kružnom obliku.

 

PLETENICE OD EKSPANDIRANOG GRAFITA

Opis proizvoda:

Ova pletenica je izrađena od čistog grafitnog pletiva. Može se podeliti na pletiva sa: žicom, fiberglasom, teflonom, smanjenim gubitkom mase.
 

Primena:

Koristi se za zaptivanje ventila, pumpi, kompenzatora, mešalica, u fabrikama papira, elektranama, rafinerijama. Primenjiva na skoro svim radnim medijumima kao sto su vrela voda, vodena para, kiseline, baze, organski rastvori, hidrokarbonati, tečnosti na niskim radnim temperaturama i dr.

Dimenzije (mm): od 4x4 do 100x100

Najčešće dimenzije (mm): 4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 25x25, 32x32

 

PLETENICE OD EKSPANDOVANOG GRAFITA

PLETENICE OD EKSPANDOVANOG GRAFITA

 

 

 
 
 

TEFLONSKE PLETENICE SA GRAFITOM

Opis proizvoda:

Pletenica je proizvedena od kombinovanog grafit-teflonskog pletiva, impregniranog teflonskom disperzijom i finim grafitnim prahom. Ima konzistentnu visoku toplotnu provodljivost, i kao takva obezbeđuje efikasno zaptivanje pogovotvo na visokim temperaturama i brzinama.

 

Primena:

Koristi se kao dinamička zaptivka u radnim uslovima sa velikom brzinom protoka fluida i velikom linearnom brzinom klizanja (oko 16 m/s). Ima široku primenu kod zaptivanja pumpi, ventila, klipnih i rotirajućih osovina, za mešalice i agitatore. Može se bezbedno koristit za zaptivanje hemijskih pumpi. Otporna je na vodu, paru, naftne derivate, biljna ulja i rastvarače.

Dimenzije (mm): od 4x4 do 100x100

Najčešće dimenzije (mm): 4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 25x25, 32x32
 

 

TEFLONSKE PLETENICE SA GRAFITOM

TEFLONSKE PLETENICE SA GRAFITOM

 

 
 
 

PLETENICE ARAMID (KEVLAR)

Opis proizvoda:

Ovaj tip pletenice je izrađen od Du Pont´ kevlarnog (aramid) pletiva impregniranog teflonskom disperzijom i mazivom. S obzirom da je napravljena od vlakana kevlara ova pletenica ima otpornost sličnu čeliku. Može podneti radne uslove sa ekstremnim pritiscima na raznim medijima. Pletenica od kevlara može biti ugrađena sama ili kao krajnji prsten u kombinaciji sa drugim tipovima pletenica u svrhu kombinovanja osobina u zavisnosti od radnih uslova. Pletenica kevlara se uglavnom koristi kao zamena za azbestnu pletenicu koja se izbacuje iz primene zbog svojih štetnih osobina po Ijudsko zdravlje. Sa aspekta osobina, kevlar pokriva šire radne uslove od azbesta tako da se može bez bojazni koristiti kao zamena.

 

Primena:

Pletenica od kevlara se najčešće koristi u prehrambenoj industriji, papirnoj, tekstilnoj i hemijskoj industrijij, na pumpama i ventilima u hidroelektranama, termoelektranama i čeličanama, kao i na medijima sa konzistencijom cementne kaše.

 

Prednosti:

Zbog univerzalnosti i širokog opsega primene zaptivna ARAMID pletenica značajno smanjuje troškove nabavke i skladištenja raznih zaptivnih materijala. Odlična alternativa azbestnim zaptivacima na ventilima i pumpama, gde su mediji sa visokim temperaturama i pritiscima. Jednostavno se ugrađuje zahvaljujući svojoj fleksibilnosti.

Dimenzije (mm): od 4x4 do 100x100

Najčešće dimenzije (mm): 4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 25x25, 32x32
 
PLETENICE ARAMID (KEVLAR)
PLETENICE ARAMID (KEVLAR)

 

 

 

 

GRAFITNO TEFLONSKA PLETENICA SA KEVLAR VLAKNIMA

Opis proizvoda:

Ovo je visokokvalitetna pletenica izrađena je od teflonskog pletiva sa inkorporiranim grafitom i uglovima ojačanim kevlarom. Ona zadovoljava radne uslove sa visokom radnom temperaturom i pritiskom. Odlikuje se dobrom kliznom brzinom i toplotnom provodljivošću. Obezbeđuje dug period eksploatacile klipnih pumpi sa visokim radnim pritiskom.

 

Primena:

Služi za zaptivanje otpadnih voda, slabih kiselina, baznih rastvora i abrazivnih medija pogotovo u šečernoj, papirnoj i petrohemijskoj industriji, kao i u termoelektranama.

Dimenzije (mm): od 4x4 do 100x100

Najčešće dimenzije (mm): 4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 25x25, 32x32
 
GRAFITNO TEFLONSKA PLETENICA SA KEVLAR VLAKNIMA
GRAFITNO TEFLONSKA PLETENICA SA KEVLAR VLAKNIMA

 

 

 

 

PAMUČNO LOJANA PLETENICA

Opis proizvoda:

Ova pletenica je izrađena od pamučnog prediva, prethodno natopljenog mašću. Fleksibilna je, otporna i laka za rukovanje.

Primena:

Ekonomična, univerzalna pletenica, pogodna za rotirajuće i klipne  pumpe, ventile, agitatore itd. Koristi se za medijume kao što su voda, para, alkohol, morska voda, masnoća itd.

Dostupna je i kružnog preseka.

Dimenzije (mm): od 4x4 do 100x100

Najčešće dimenzije (mm): 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 26x26, 28x28, 30x30

 

 

 

PLETENICA SA STAKLENIM VLAKNIMA

Opis proizvoda:

Pletenice od staklenih vlakana su idealna zamena za azbestne pletenice. Staklena vlakna su visokokvalitetna sa odličnim karakteristikama: visoka čvrstoća, odlična otpornost na temperature, niska gustina, niska toplotna provodljivost, dobra izolacija, nezapaljiva su.

Pletenica može biti:

- obična

- sa dodatkom grafita

 

Primena:

Koristi se kao toplotni izolator, kao zaštita od požara u raznim kontejnerima, grejačima, šahotovima, na poklopcima i slično. Koristi se za mediume kao što su voda, para, vazduh, masnoća itd.

Dostupne su i  kružnog preseka.

Dimenzije (mm): od 4x4 do 100x100

Najčešće dimenzije (mm): 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 26x26, 28x28, 30x30

 

Pletenica sa staklenim vlaknima


Pletenica sa staklenim vlaknima sa dodatkom grafita

 

 

 

KERAMIČKA PLETENICA

Opis proizvoda:

Pletenica je izrađena od kvalitetnih keramičkih vlakana. Otporna je na visoke temperature (termički je stabilna), na udare i koroziju.

 

Primena:

Koristi se kao toplotni izolator, kao vatrootporni materijal za boce i sudove, poklopce peći, peći bojlera, toplotnih kotlova i suvo zaptivanje niskog pritiska. Koristi se u industriji stakla, metalurgiji i u koksarama u termoelektranama. Pogodna je za hemijski neutralne medije: voda, vodena para, vazduh, ulja itd.

Dimenzije (mm): od 4x4 do 100x100

Najčešće dimenzije (mm): 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 26x26, 28x28, 30x30

 

 

 

SAMOLEPLJIVA TRAKA OD EKSPANDIRANOG TEFLONA

Opis proizvoda:

Ovaj proizvod je izrađen od čiste dispergovane teflonska smole, upotrebom posebne tehnologije. Traka je savitljiva, otporna na istezanje, koroziju i pucanje.

 

Primena:

Lako se montira na ivice, sa minimalnim otpadcima, zato je ekonomična posebno u zaptivanju prostora sa nižim radnim pritiskom. Vreme instalacije je svedeno na minimum, jer ne postoje posebni zahtevi i šabloni pri montiranju. Idealna je za zaptivanje prirubničkih veza, cevi sistema, hidrauličkih i pneumatskih sistema.

Najčešće dimenzije (mm): 5x7, 7x2.5, 10x4, 15x5, 20x5

SAMOLEPLJIVA TRAKA OD EKSPANDOVANOG TEFLONA
SAMOLEPLJIVA TRAKA OD EKSPANDOVANOG TEFLONA

 

 

 

RAMIE PLETENICA

Opis proizvoda:

Pletenica je izrađena od visokokvalitetnih Ramie vlakana impregniranih teflonom i mazivom. Ramie vlakana su dosta jača od pamuka i konoplje. Ima visoku otpornost na abraziju, istiskivanje i nizak nivo trenja. Jednostavna je za montažu i održavanje.

 

Primena:

Posebno je dobar za ventile ili pumpe kod kojih se zahteva otpornost na koroziju koju prouzrokuje morska voda ili neki sličan korozivni rastvor. Koristi se u brodogradnji, rafinerijama, prehrambenoj industriji (šećerane) i u proizvodnji pića (pivare).

Dimenzije (mm): od 4x4 do 100x100

Najčešće dimenzije (mm): 4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 25x25, 32x32
 
RAMIE PLETENICA
RAMIE PLETENICA

 

 

 
 
 

PLETENICE OD UGLJENIČNIH VLAKANA SA GRAFITOM

Opis proizvoda:

Izrađena od jakog karbonskog (smekšanog) vlakna impregniranog mešavinom finog grafitnog praha, teflonske disperzije i maziva. Glavne karakteristike ekspandovanog grafita su: vrlo nizak  koeficijent frikcije, temperaturna otpornost, velika toplotna provodljivost i dobra kompresibilnost. Fleksibilna je, ne haba osovinu, laka je za ugradnju i sa odličnim zaptivnim karakteristikama pri vrlo malim silama pritezanja. Otporna je na većinu hemijskih medija. 

 

Primena:

Ovaj model pletenice nalazi najširu primenu na raznim vrstama pumpi i ventila. Takođe, služi za zaptivanja u prisustvu pare, kućištima bojlera u hemijskoj industriji, energetskim postrojenjima i mnogim drugim industrijskim granama, gde se u radnom postupku javljaju hemijski korozivni mediji i abrazivne čestice, jer je hemijski inertna.

Dimenzije (mm): od 4x4 do 100x100

Najčešće dimenzije (mm): 4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 25x25, 32x32
 
PLETENICE OD UGLJENIČNIH VLAKANA SA GRAFITOM
PLETENICE OD UGLJENIČNIH VLAKANA SA GRAFITOM

 

 

 
 

PLETENICE OD ČISTOG TEFLONA SA ULJEM

Opis proizvoda:

Pletenica je izrađena od teflonskih vlakana izvučenih od čiste teflonske smole. Standardno teflonsko predivo sa disperzijom i uljem daje pletenici nizak koeficijent frikcije, mekoću, fleksibilnost i neporoznost. Karakteristična je njena izvanredna hemijska otpornost: organske i neorganske kiseline, masti, ulja, amonijak i mnoge druge hemikalije. Pruža odlične zaptivne karakteristike pri sasvim malom pritezanju.

 

Primena:

Ovaj model pletenice nalazi primenu u prehrambenoj industriji, u šećeranama, klanicama, zatim u fabrikama lekova, papirnoj industriji i drugim tehnološkim postupcima gde se zahteva otpornost na koroziju i čistoća. Posebno je namenjena za zaptivanje kod rotacionihi centrifugalnih pumpi.

Dimenzije (mm): od 4x4 do 100x100

Najčešće dimenzije (mm): 4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 25x25, 32x32
 
PLETENICE OD ČISTOG TEFLONA SA ULJEM
PLETENICE OD ČISTOG TEFLONA SA ULJEM

 

 

 
 
 
Preuzmite PDF Katalog BEZAZBESTNE ZAPTIVNE PLETENICE I TRAKE U INDUSTRIJI
 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com