ZAPTIVNI I TERMOIZOLACIONI MATERIJALI poluprozvodi

 Zaptivni i termoizolacioni materijali - poluproizvodi

Zaptivanje prestavlja proces sprečavanja oticanja fluida iz predviđenog prostora u oklinu tj. Sprečavanje prodora spoljašnjeg fluida u zaptivni prostor. U kategoriji zaptivnih i termoizolacionih materijala TEHNIKA KB može ponuditi: bezazbestne pletenice, bezazbestna izolaciona platna i trake, bezazbestne izolacione lepenke, bezazbestni klingerit, prešpan papir, tehnički filc, kofil platno. Ovi materijali nalaze široku primenu u svim granama industrije (šećerane, termoelektrane, toplane, prethohemijska industrija, proizvodnja pića itd.).

Bezazbestne zaptivne pletenice se koriste za zaptivanje pupmi, ventila, kotlova, viskoih peći i pećnica itd. Nudimo vam grafitne, teflonske, aramid-kevlar, karbonske, staklene, keramičke, pamučne i osale pletenice. Dostrupne su u kvadratnom obliku i fiu.

Klingerit (zaptivna ploča) proizveden od visokokvalitetnih i jakih organskih, mineralnih, celuloznih, aramidnih vlakana, pomešanih sa NBR (kaučuk) gumom. Klingerit ima odlične otpornosti na vodu, vazduh, paru, gas, ulja, agresivne i srednje agresivne medije, opšte hemikalije itd. Takođe je pogodan u uslovim gde su prisutni viskoa temepratura i pritisak.

Bezazbestna lepenka je izolacioni materijal napravljen od neorganiskih mineralnih vlakana. Ploča bezazbestne lepenke je pogodna za izradu panela i zaptivača pri visokim temperaturama, čak do 1200⁰C.

Tehnički filc je materijal izrađen od presovanih vunenih vlakana ili mešavine vunenih i drugih vlakana postupom filcanja. Izrađuje se u pločama ili u većim dužinama po zahtevu kupca. Ima veoma široku primenu u građevinsrstvu, industriji i drugim granama privrede, kao čistač za transportere pepela u termoelekranama.

Bezazbestna izolaciona platna i trake proizvode se od visokokvalitetnog teksturizovanog prediva sa staklenim i keramičkim vlaknima. Nalaze primenu kao toplotna zašitia, izolacija cevi, prirubnica, ventila, za kompenzatore, kao i zaptivni materijal pri jako visokim temperaturama.

Prešpan je izuzetno čvrst papir, elektro izolacioni i zaptivni materijal (zaptivanje spojeva cevovoda). Otporan je na kiseline i gasove, temperature do 100⁰C.

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com