Taložnici

Opis proizvoda:

Otpadna voda je opterećena velikim brojem lebdećih čestica koje čine vodu mutnom. Bistrenje se sastoji od koagulacije aluminijum sulfatom i  flokulacije pomoću anjonskog polielektrolita kao i taloženja obrazovanih flokula na lamelarnom taložniku. Taloženje se vrši na lamelama koje su postavljene pod odredjenim uglom i na međusobnom razmaku od 3 do 5cm. Lamele  omogućavaju  klizanje mulja u kose boksove koje služe za prihvat i distribuciju mulja prema ugušćivaču mulja ili prema filter presi. Brzina proticanja tečnosti je jako mala i ispred lamela postavlja se sistem za ravnomerno usmeravanje tečnosti izmedju lamela. Izbistrena voda preko preliva koji se nalazi pri vrhu odlazi na dalju preradu. Pranje filtera se vrši kontrasmerno vazduhom ili  vodom.  Taložnici malih dimenzija se mogu uraditi od termoplastičnih materijala (PP-H, PE 80-100, PVC), dok se veći taložnici izradjuju kao metalna ili gradjevinska konstrukcija koja se zbog hemijske izloženosti moraju ofarbati kiselootpornom bojom. Lamele i pregrade se izradjuju od termoplastičnih materijala.  Pločasti taložnici su nastali kao rezultat nastojanja da se brzina  taloženja poveća tj. da se vreme zadržavanja vode u taložniku, koje je inače prilično dugo što više skrati uz postizanje željenog efekta taloženja.

Lamelarni taložnik

 

 

 

Preuzmite PDF Katalog Taložnici

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com