Dozir pumpe

 

Dozir pumpe su jako pogodne za tačna doziranja radnog fluida odnosno hemikalija. Protoci mogu biti u rasponu od 0,0025 do 1600 l/h. Pri tome radni pritisci mogu biti do 10 bara. Podešavanje protoka se može kontrolisati ručno ili preko upravljačkog panela koji poseduje digitalni displej i klik tastere.

U zavisnosti od vrste pogona, dozir pumpe delimo na:

Pumpe sa solenoidnim pogonom                              

Pumpe sa sinhronim pogonom                                   

Pumpe sa hidroulično - sinhronim pogonom      

 

serija DDA, DDC, DDE

serija DMX

serija DMH

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com