Cevni razvodi sa armaturama

 

Opis proizvoda:

Cevni razvodi za transport hemikalija zahtevaju i materijale koje su otporni na njih. Svaka hemikalija je katrakteristična po svojim svojstvima i svojom agresivnošću, tako da određeni materijalal zadovoljava svojom otpornošću jednu hemikaliju, a drugu ne. Zbog toga se posebno treba voditi računa o izboru materijala za cevovode i armature. Obično mogu zadovoljiti termoplastični materijali (PP-H, PP-R, PE 80-100, PVC i PVDF). Cevovodi kao i armature se izrađuju za različite nazivne pritiske ali su najviše u upotrebi elementi nazivnog pritiska 6 i 10 bara. Potrebno je imati u vidu maksimalne temperature medija kao i činjenicu da povišenjem temperature opadaju i mehaničke karakteristike termoplastičnih cevovoda.  Zbog svojih slabijih mehaničkih karakteristika u odnosu na metal potrebno je uraditi češća ukrućenja tj. postaviti više obujmica za njihovo nošenje. 

Sistemi za pripremu aditiva
sa cevnim razvodom i armaturama

Cevni razvod dovoda i odvoda hemikalija

 

Cevovodi jonoizmenjivačkih kola

Cevni razvod odmernog sistema

 

 

Preuzmite PDF Katalog Cevni razvodi sa armaturama

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com