Hemikalije za kondicioniranje vode za rashladne sisteme

Opis proizvoda:

Voda se u industrijskim postrojenjima često koristi za hlađenje. Efikasan i uspešan rad rashladnih sistema mnogo zavisi od pripreme vode. Adekvatno pripremljena voda za rashladne sisteme mogućava mnoge prednosti u radu. Jedan od osnovnih problema u radu poluotvorenih i otvorenih rashladnih sistema je taloženje kamenca u rashladnim tornjevima. Kamenac nastaje pošto iz kula ispari voda a soli koje u su vodi rastvorene ostaju, tako se vremenom povećava koncentracija soli u vodi do tačke kada se prekoračuje granica rastvorljivosti i soli počnu da se talože u vidu kamenca. Zbog toga se jedan deo rashladne vode mora ispuštati iz rashladnih kula kako bi se vršrilo odsoljavanje. Kada su veoma visoke temperature odsoljavanje je veoma često kako bi se sprečilo stvaranje naslaga pa dolazi do velikih gubitaka vode. Kako bi se smanjili gubici i minimiziralo stvaranje kamenca potrebno je dozirati specijalne hemikalije za rashladne sisteme. Rashladni sistemi su podložni uticaju mikroorganizama iz atmosfere. Rast mikroorganizama u rashladnim sistemima se podstiče usled uslova koji vladaju u sistemu, pa je njihova kontrola i suzbijanje veoma važno. Ako se ne drže pod kontrolom, rezultirajući biofilm stvara koroziju i utiče na efikasnost rada sistema u smislu kvarova opreme, preteranih gubitaka vode i smanjenim prenosom toplote. Za svaki sistem se biraju specijane hemikalije koje najbolje odgovaraju karakteristikama sistema.

 

Prednosti kondicioniranja vode za rashladne kule:

- minimiziranje stvaranja naslaga kamenca
- ušteda energenata
- efikasniji rad sistema
- pouzdaniji rad sitema
- smanjenje troškova remonta

 

U našem ponudi se mogu naći sledeće hemikalije:

- Minipol - OPD

- Minipol - OP saure

- Minipol - OP spezial

- Minipol - AD

- Minipol - KL

- Minipol - ADS

- Minipol - KW 200

- Minipol - HKB

 

Biocidi za tretman vode u rashladnim sistemima:

- Mikrobizid - BR

- Mikrobizid - ATS

- Mikrobizid - BTS

- Mikrobizid - TC

- Mikrobizid - BRT90

- Multicid

 

 


Preuzmite PDF Katalog Hemikalije za kondicioniranje vode za rashladne sisteme

 

 

 

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com