Hemikalije za čišćenje kamenca i rdje

Opis proizvoda:

Kamenac i rđa predstavljaju osnovne probleme u kotlovskim postrojenjima. Stvaranje kamenca je složen proces koji se uglavnom sastoji u izdvajanju rastvorenih soli iz rastvora u čvrstoj fazi. Stvaranje naslaga kamenca vodi ka smanjenom prenosu toplote jer slojevi kamenca imaju lošu toplotnu provodljivost. Kao posledica toga dolazi do povećane potrošnje energije odnosno gubitak energije. Pored gubitaka energije naslage dovode i do čestog pucanja cevi čija je zamena veoma skupa.
Naša firma nudi rešenje za uklanjanje naslaga kamenca i rđe u vidu specijalnih hemikalija. Pomoću specijalnih hemikalija moguće je otkloniti ovakve naslage a da se pritome ne ošteti konstruktivni materijal na kome su formirane naslage. Za otklanjanje naslaga se koriste specijalne hemikalije koje sadrže inhibitore korozije koji stvaraju zaštitni sloj na metalu ali ne i na sloju naslaga, tako da ne ometa njihovo uklanjanje. U zavisnosti od tipa konstrukcionog materijala i vrste naslaga koriste se specijalne hemikalije pripremljene baš za tu vrstu problema.

 

U našoj ponudi se mogu naći sledeće hemikalije:

- Kalzitin
- Kalzitin K
- Zinkonfix
- Alufix
- Antisil
- Wabol
- Trineutral
- Sulfatex
 

Kotlovski kamenac

Kalcifikovani izmenjivači toplote

 

 

Preuzmite PDF Katalog Hemikalije za čišćenje kamenca i rdje

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com