Hemikalije

 

Optimalna priprema vode za industrijska postrojenja kao i priprema vode za piće sastoji se iz dve jedinice: linije za hemijsku pripremu vode i sistema za kondicioniranje. Linija za hemijsku pripremu vode bez kondicioiranja nije potpuna, jer voda u zavisnosti od svoje namena mora postići određene parametre koji se moru uspostaviti isključivo doziranjem adekvatnih hemikalija. Doziranjem hemikalija mogu se postići mnoga poboljšanja u sistemima:

·         Povećana efikasnost sistema

·         Duži radni vek sistema

·         Pouzdaniji rad

·         Ušteda energenata

·         Ušteda operativnih troškova

·         Usaglašenost sa zakonskim normama za rad određenih sistema

·         Smanjenja količine otpadnih voda

TehnikaKB već dugi niz godina na ovom polju uspešno saraćuje sa svestki poznatim proizvođačem hemikalija za kondicioniranje vode „Dr.Ing.Franz Bohm“ iz Austrije.

U zavisnosti namene vode u našoj ponudi se mogu naći hemikalije za:

· Kotlovska postrojenja

· Sisteme za grejanje

· Rashladne sisteme

· Čišćenje kamenca i rđe

· Dezinfekciju rashladnih i grejnih postrojenja

· Pripremu vode za piće

· Tretman RO uređaja

· Opšte namene

 

Preuzmite PDF Katalog TRETMAN VODA - Hemikalije

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com