UV sterilizatori

Opis i primena proizvoda:

Primena UV sterilizatora može da bude u oblastima industrije ili primene gde je potrebna sterilizacija vode.

Koristi se u:

- farmaceutskoj, kozmetičkoj i hemijskoj industriji
- pogonima za proizvodnju hrane i pića
- proizvodnji vode za piće
- za banje, bazene, akvarijume, itd.

Princip rada uređaja zasniva se na velikoj osetljivosti mikroorganizama (bakterija, virusa) na ultravioletno (UV) zračenje, a naročito na talasnu dužinu od 254 nm, koje pokazuje najveću efikasnost u sterilizaciji vode.

Prednosti primene UV sterilizacije su sledeće:
- nema upotrebe hemikalija
- niska pocetna investicija
- niski troškovi održavanja
- nema stvaranja otrovnih jedinjenja
- mineralizacija vode ostaje nepromenjena
- mala potrošnja električne energije i pouzdan rad

UV sterilizacija se definiše količinom energije (mWs/cm2) koju prime mikroorganizmi i na taj nacin se vrši dimenzionisanje uređaja (ili u zavisnosti od posebnih zakonskih normi ili kvaliteta vode).

Uređaji mogu da sa povezuju na razne načine, redno ili paralelno, u zavisnosti od potrebnog kapaciteta, odnosno potrebne snage uređaja.

 

 

Preuzmite PDF Katalog UV sterilizatori

 

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com