Multifunkcionalni filteri

FILTERI ZA SPECIFIČNE ZAHTEVE

Opis i primena proizvoda:

Multifunkcionalni filteri su sa kombinovanim efektima filtracije, odnosno filteri selektivnog dejstva ili filteri za neku specijalnu namenu. Tako postoje uređaji za:

- uklanjanje amonijaka, gvožđa i mangana
- uklanjanje nitrita i arsena
- uređaju za hiperfiltraciju i drugi.

Dimenzionisanje i tehnološku optimizaciju vršimo prema specifičnosti Vašeg zahteva.

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com