Mehanički filteri

FILTERSKA KUĆIŠTA

Opis o primena proizvoda:

Kućišta filtera su namenjena za smeštaj filterskih uložaka koji služe za zadržavanje mehaničkih nečistoća koje su prisutne u vodi i cevovodima kroz koje ona prolazi. Primena filterskih kućišta sa filter-ulošcima je široka. Mogu da služe kao predfilteri kod sistema za grejanje, omekšivača, demineralizatora, RO sistema i slično, odnosno, gde je bitna efikasnost uklanjanja mehaničkih nečistoća.

 

 

 

 

FILTER ULOŠCI

Perivi ulošci

RLA tipovi uložaka su pogodni za filtraciju vode koja sadrži tvrde lebdeće materije i tako zaštićuje sistem cevovoda, ventila i uređaja. Sito, postavljeno u  rebrima, vrši zadržavanje tvrdih lebdećih materija,  tako da se posle zagušenja može jednostavno oprati i vratiti u kućište.

 

 

Polipor ulošci

Polipor ulošci su porozne konstrukcije, izrađeni od polietilena, omogućavaju površinsko i dubinsko filtriranje. Mogu se oprati samo površinska zaprljanja. Otporani su na hemikalije, ne cepaju se.

 

Končasto namotani ulošci

Ulošci vrše filtriranje, površinsko i dubinsko, tvrdih lebdećih materija (pesak, rđa, opiljci, parčad zaptivača) i tako vrše zaštitu cevi i sistema od taloženja i kvarova. Filtracija se vrši kroz cilindrični valjak napravljen od polipropilena sa namotanim koncem. Omogućuje filtraciju velike količine lebdećeg materijala.

 

DGD-filter ulošci

Filter ulošci sa dvostepenom filtracijom. Izrađeni su od polipropilena i dimenzija prilagođenih za BIG BLUE kućišta.

 

Mikro-filter ulošci

Koriste se za vode velike čistoće, hemikalije i druge tečnosti koje sadrže nečistoće od 0.05 do 40 mikrona. Materijal filtera može biti, zavisno od namene od polipropilena staklenih mikrovlakana ili filtracija kroz membranu koja može biti od polipropilena, poliamida, polikarbonata, polisulfona ili teflona. Izrada mikro-filtera omogućuje skoro idealno jednake propusne otvore, rasipanje mere je malo pa je filtracija ujednačena i dobra.

 

 Filterski ulošci sa ispunom

Filterski ulošci ispunjeni sa različitim ispunama u zavisnosti od namene. Ispuna može da bude npr. aktivni ugalj ili posebne jonoizmenjivačke mase (za demineralizaciju, omekšavanje i sl.) u zavisnosti od potreba procesa.

 

 

Preuzmite PDF Katalog Mehanički filteri

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com