Filteri za uklanjanje organskih materija

Opis i primena proizvoda:

Organske materije ulaskom u jonske filtre blokiraju jonsku masu za omekšavanje, time smanjuju kapacitet i vek njenog trajanja. Zbog toga se organske materije moraju odstraniti pre omekšavanja. One predstavljaju velike molekule koji se odstranjuju na specijalnim makroporoznim jonskim masama. U principu za veće sadržaje huminskih organskih materija koriste se jako bazične makroporozne anjonske mase koje se regenerišu sa NaCl i NaOH (povremeno). Ovi izmenjivači deluju kao apsorptivna smola tj. kao apsorber (scavenger). Posebno se upotrebljavaju za vezivanje huminskih kiselina i gvozdenih humata u okviru postrojenja za omekšavanje kotlovske vode. Izdvajanje huminskih materija se kreće od 94 do 98%. Naravno ukoliko sirova voda sadrži i muljevite i koloidno dispergovane materije, trebaju biti iz vode uklonjenje flokulacijom i filtracijom kroz peščani filter pre nego voda dospe do scavengera.

 

 

Preuzmite PDF Katalog Filteri za uklanjanje organskih materija

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com