Hemijska priprema vode

OPREMA I KOMPONENTE

 

Voda je jedna od osnovnih i najvažnijih materija u prirodi i neophodna je za održavanje života na Zemlji.Voda predstavlja jeftin izvor energije i jedna je od osnovnih industrijskih sirovina u mnogim tehnološkim procesima.  U prirodi voda stalno kruži. Jedan deo površinskih voda ispari, pa se u vidu padavina vraća.

Voda u prirodi dolazi kao atmosferska (ili oborinska), površinska (mora, reke, jezera, itd) ili podzemna (izvori, bunari).

Hemijski čista voda u prirodi ne postoji. Čak i najčistija kišnica  sadrži rastvorene gasove i nečistoće iz vazduha, posebno u atmosferama iznad industrijskih mesta.

Od gasova, naviše se veže CO2, formirajući tako rastvor ugljenične kiseline, koja prolaskom kroz slojeve zemlje rastapa minerale u zemlji.

Za razne grane industrije voda je potrebna kao izvor energije ili kao sirovina u nekom tehnološkom procesu, pa se u zavisnosti od namene koristi voda različitih fizičko-hemijskih karakteristika koja su najčešće definisana standardima. Voda za piće, sa druge strane, takođe mora da zadovolji određene karakteristike koje su definisane zakonom i pravilnicima o ispravnosti.

Ako želimo da imamo vodu sa određenim kontrolisanim karakteristikama, ona mora da se tretira odnosno dovede u funkcionalno stanje definisano namenom i potrebama. Hemijske pripreme vode mogu da budu u vidu mehaničke filtracije, omekšavanja, dekarbonizacije, deferizacije, selektivne filtracije, sterilizacije itd, odnosno kao kombinovani tretman vode.

 

Preuzmite PDF Katalog TRETMAN VODA - Hemijska priprema vode / HPV

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com