Filterske ispune

 

Filterske ispune predstavljaju širok spektar specijalnih filtera za uklanjanje različitih materija iz vode u zavisnosti od potrebe tretirane vode. Filterske ispune imaju široku primenu za tretman vode u raznim granama industrije. U filterske ispune se ubrajaju razni tipovi jonskih smola, aktivni ugalj, specijalne smole za uklanjanje gvožđa mangana, arsena, organskih materija kao i specijane peščane granulacije.

 

Jonske mase

Jonske mase vrše prečišćavanje vode na principima jonske izmene. Ovakav način pripreme vode je izuzetno efikasan i pouzdan sa veoma dugim radnim vekom. Omekšavanje vode je najrastprostranjeniji način pripreme vode, pored masa za omekšavanje u našoj ponudi se nalaze i jonske mase za potpunu demineralizaciju vode, za uklanjanje organskih materija iz vode, nitrate kao i druge vrste jona.

 

Ispune za odstranjivanje gvožđa i mangana

Odstranjivanje gvožđa i mangana iz vode predstavlja izuzetno važan proces prečišćavanja vode, jer njihova pojava u sistemima dovodi do stradanja vitalnih delova daljoj preradi vode, a instalacijama do pojave korozije. Ispune rade na principu oksidacije jona gvožđa i mangana u njihov nerastvorni oblik koji se lako može ukloniti iz vode. U našoj ponudi se mogu naći mase različitih karakteristika, neke od njih se regenerišu, a druge samo redovno ispiraju. Odabir jonskih masa zavisi od kvaliteta i namene prečišćavane vode.

 

Ispune za odstranjivanje arsena

Arsen je metaloid čije je prisustvo u vodi dozvoljeno u veoma malim količinama od svega 10 µg/l, zbog svoje toksičnosti. Za odstranjivanje arsena se koriste mase specijalno dizajnirane za tu ulogu. Odabir odgovrajuće jonske mase se vrši na osnovu analiza vode i njene namene nakon, prerade kako bi se odabrala masa koja će omogućiti najadekvatniji način uklanjanja arsena.

 

Ispune za odstranjivanje amonijaka, gvožđa i mangana

Ova vrsta ispuna predstavalja novost na tržištu. U isto vreme otklanja amonijak, gvožđe i mangan. Korišćenjem ove jonske ispune vrše se uštete jer ova masa u sebi spaja više potrebnih uređaja za prečišćavanje vode. Ova ispuna se jednostvano regeneriše, što njeno održavanje predstavlja jednostavnim. Odabir ove mase zahteva analizu vode, celokupnog sistema za koji se voda priprema kako bi njen učinak bio adekvatan.

 

 

Ispune za peščane filtere

U ponudi imamo različite granulacije kvarcnog peska koje se koriste za formiranje peščanih filtera:

3.0 - 5.0 mm

1.0 - 2.0 mm

0.6 - 1.2 mm

 

Ispune za filtere aktivnog uglja

Aktivni ugalj se koristi za prečišćavanje vode kako bi se uklonio hlor, organska jedinjenja i materije koje vodi daju nepoželjne ukuse, mirise i boju, odstranjuje otrovne supstance. Sa aktivnim ugljem je moguće filtrirati gotovo sve organske materije pa samim tim i rastvarače iz vazduha. U našoj ponudi se nalazi širok spektar aktivnog uglja čiji se odabir vrši na osnovu kvaliteta i namene prečišćavane vode. 

 

Preuzmite PDF Katalog Filterske ispune

 

 

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com