TRETMAN VODA - oprema i komponente

Tretman voda - oprema i komponente

Termoplastični materijali nalaze veliku primenu u opremi za tretman i hemijsku pripremu vode za različite namene (voda za piće, voda za proizvodnju alkoholinih i bezalkoholnih pića, voda za kotlove, voda za grejanja, voda za različite potrebe u prehrambenoj industriji, kao i u medicini. Takođe, zbog svojih osobina (hemijska rezistentnost, antikorozivnost, i sl.) termoplastični materijali pogodni su za korišćenje u opremi za tretman otpadnih voda. Voda je jedan od najvažnijih resursa bez koje nema života ni rada ljudima na zemlji. Zbog svega navedenog jedan od smerova delovanja i razvoja naše kompanije je oblast pripreme vode kao i tretman otpadnih voda. Tehnika KB nudi sledeću opremu iz izloženih oblasti: mehaničke filtere, multimedijalne peščane filtere, deferizatore, filtere organskih materija, omekšivče, jonske filtere, UV sterilizatore, reversne osmoze, elektrodejonizatore, dozirne uređaje, filtracione sisteme, opremu i hemikalije za kondicioniranje vode, rezervoare, cevovode, lamelarne taložnike, mešalice, ugušćivače mulja, elektroopremu za upravljanje i energetsko snabdevanje i sl.

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com