TEHPAS® Potapajuće pumpe - TPP

PUMPE ZA AGRESIVNE TEČNOSTI

Zaštićeno od strane Saveznog zavoda za patente.

 

Opis i primena proizvoda:

TEHPAS® potapajuće pumpe namenjene su za transport agresivnih fluida u hemijskoj, papirnoj i tekstilnoj industriji, galvanskim postrojenjima, pripremi vode, neutralizaviji, itd. Pumpe su konstruktivno izvedene tako da ne postoji peoblem zaptivanja. Pumpe se postavljaju na poklopac rezervoara iz koga se agresivna tečnost transportuje i potapaju se do željenog nivoa. Nije dozvoljeno da pumpa radi bez tečnosti zbog kliznih ležajeva koji se podmazuju i hlade tečnošću koja se transportuje. Prilikom uključivanja treba voditi računa o smeru obrtanja kao i minimalnom nivou.
Pozicije pumpe izrađene su od TEHPAS termoplastičnih materijala (PP, HDPE, PVDF, PTFE I sl.) i od nerđajućeg kiselootpornog čelika (č. 4572..74).
Radna temperatura je od 90°C (kratkotrajno do 100°C).

 

Preuzmite PDF Katalog TEHPAS® Potapajuće pumpe - TPP

 


Prilikom naručivanja potrebno je navesti tip, koncentraciju i temperaturu radnog fluida. Osim standardnog izvođenja moguće su i druge kombinacije. Na zahtev kupca vršimo montažu pumpe i puštanje u rad uključujuči i izradu neophodnog dela cevne instalacije.


 

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com