TEHPAS® Centrifugalne pumpe - TCP

PUMPE ZA AGRESIVNE TEČNOSTI

Atestirano na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Zaštićeno u saveznom zavodu za petente.

 

Opis proizvoda:

TEHPAS® centrifugalne pumpe (TCP) su jednostepene pumpe sa otvorenim radnim kolom i spiralnim kućištem. Vratilo pumpe i elektromotora je zajedničko (prirubna veza). Elektromotor je trofazni, oblika B3/B5 sa zaštitom IP 65 po IEC propisima. Dozvoljena temperatura je do 80°C sa kraćim periodičnim povećanjima do 100°C. Delovi pumpe koji su u dodiru sa agresivnom tečnošću izrađuju se od termoplastičnih materijala čiji izbor zavisi od vrste tečnosti, temperature, koncentracije, itd. Zaptivanje se obavlja mehaničkim kliznim zaptivačem, usklađenim sa DIN 24960 i ISO 3069. Nije dozvoljen rad na ′suvo′. Pumpa mora biti napunjena tečnošću pre puštanja u rad. Rotor pumpe se mora obrtati u smeru strelice na pumpi i elektromotoru. Usisna cev pumpe mora biti snabdevena sa nepovratnim ventilom (TNV) i usisnom košarom (TUK), pošto pumpa nije samousisna.

Za posebne zahteve kupca, kao što su pojava zapaljivih i eksplozivnih smesa i sl. radimo posebnu izvedbu pumpe i motora.

Priključne mere pumpe usklađene su na DIN 2223.

 

Primena:

TEHPAS® centrifugalne pumpe (TCP) namenjene su za transport raznih fluida, a naročito agresivnih. Primenu nalaze u hemijskoj, tekstilnoj i prehrambenoj industriji, te u industriji kože, galvanskim postrojenjima, pripremi vode i neutralizaciji, za hemijska čišćenja raznih postrojenja (naročito kotlovskih), kao i u ostalim granama industrije gde se koriste agresivne tečnosti.

Karakteristike Q-H:

Ugradne mere:

 

 Preuzmite PDF Katalog TEHPAS® Centrifugalne Pumpe - TCP

 

 TEHPAS® Zaštitni prekidač - RK 822

Zaštićeno u saveznom zavodu za petente.

 

Opis i primena proizvoda:

TEHPAS® zaštitni prekidač RK 822 namenjen je za isključivanje pumpe kod prekida protoka. Zaustavlja rad pumpe ako su zatvoreni ventili na usisnoj ili potisnoj strani, odnosno ako se odmah iza početka rada ne uspostavi protok. Možemo ga takođe upotrebljavati kao signalizator protoka. Kombinovanom ugradnjom RK 811 na cevčicu nivoa i RK 822 na potisni vod, postižemo potpunu bezbednost pumpe od praznog rada i sprečevamo ispražnjenje samousisne komore.

 

Priključivanje:

TEHPAS® zaštitni prekidač RK 822 obavezno ugrađujemo vertikalno na potisni ili usisni vod. Ugradnja je moguća sa bilo kojim standardnim oblikom nastavka (standardna prirubnica, leteća prirubnica sa naglavkom za zavarivanje, holender nastavak i sl.) ili nastavkom po zahtevu kupca.

 

Tehničke karakteristike:

TEHPAS® zaštitni prekidač RK 822 izrađen je od termoplasta kao što su PVDF, PP, PE, PVC i drugi, a izbor materijala zavisi od medija i temperature na kojoj radi. Zaptivni materijal je takođe prilagođen uslovima eksploatacije.

Priključne dimenzije:

 

Ugradnja na usisni vod

Ugradnja na potisni vod

Podaci neophodni za naručivanje:

1. tip pumpe
2. prečnik cevovoda
3. podaci o mediju (vrsta i temperatura)
4. pritisak u cevovodu
5. podaci o priključenom naponu na motoru

 

Preuzmite PDF Katalog TEHPAS® Zaštitni prekidač RK 822

 


Prilikom naručivanja potrebno je navesti tip, koncentraciju i temperaturu radnog fluida. Osim standardnog izvođenja moguće su i druge kombinacije. Na zahtev kupca vršimo montažu pumpe i puštanje u rad uključujuči i izradu neophodnog dela cevne instalacije.


 

 

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com