Ostale pumpe

Ejektorska pumpa

Opis proizvoda:

Ejektori, injektori, mlazne pumpe su uređaji koji uz pomoć energije jednog radnog fluida - pogonski fluid, usisavaju, mešaju se sa njim i potiskuju drugi radni (usisavani) fluid tačno određenim, projektnim zadatkom zadatim pritiskom.

Pogonski fluid koji se koristi za rad ejektora - injektora može biti gas, para ili tečnost ili emulzije odnosno suspenzije.

Gonjeni fluid može biti gas, para ili tečnost odnosno njihove emulzije ili suspenzije.

Ejektori mogu da rade u svim mogućim kombinacijama pogonskih i gonjenih fluida.

U zavisnosti od namene, kao i vrste fluida materijali od kojih su izrađeni ejektori mogu biti: PVC, PP i PVDF.

Dimenzije: DN15-DN80

Montaža im je jednostavna i brza, a s obzirom da nemaju pokretne delove ne zahtevaju održavanje, a vek trajanja im je vrlo dug.

 

Termoelektrana Svilajnac

Ejektorska pumpa sa regulacionim ventilima i meračima protoka

Koteks Viskofan, Novi Sad

Ejektorska pumpa sa regulacionim ventilima, meračima protoka i sa odmernom posudom

 

Preuzmite PDF Katalog EJEKTORSKA PUMPA

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com