Cevne pumpe

ZA SVE VRSTE TEČNOSTI

 

Primena proizvoda:

Cevne pumpe se najčešće koriste za pretakanje tečnosti iz rezervoara i buradi u posude manje zapremine. Takođe, pomoću odgovarajućih priključaka, mogu se primeniti za transport tečnosti kroz cevovod u različitim procesnim postrojenjima.

 

Princip rada:

Cev pumpe potapa se u tečnost u rezervoaru, buretu ili kanisteru. Obrtanjem radnog kola, tečnost se kroz cev potiskuje prema crevnom priključku i dalje prema sudu u koji se pretače ili u cevovod procesnog postrojenja.

 

Konstrukcijske izvedbe:

Cevna pumpa se sastoji od pogonskog motora i cevi sa pumpnim mehanizmom. Izbor motora i cevi zavisi od namene pumpe i radnih uslova. Kao pogonski motor može se primeniti elektromotor ili pneumatski motor. Veza motora i cevi pumpe sa pumpnim mehanizmom se ostvaruje na više načina: čvrstom konekcijom, zupčastom spojnicom ili magnetnom spojnicom, što zavisi od uslova radne okoline i osobina tečnosti koja se transportuje.

Materijal pumpe:

Bira se u zavisnosti od osobina tečnosti koja se transportuje i radnih uslova (temperatura, prisustvo mehaničkih čestica i sl.):
- PP za agresivne tečnosti: kiseline, pri radnoj temperaturi do 50°C
- PVDF za jako agresivne tečnosti (koncentrovane kiseline i sl.) pri radnoj temperaturi do 80°C
- Nerđajući čelik (SS) za kiseline, baze, voćne sokove, mleko, boje, radne medije više temperature, kao i u uslovima prisustva mehaničkih nečistoća
- Aluminijum (Al) za neutralne tečnosti

 

Pumpni mehanizam po konstrukciji može biti:

- Sa aksijalnim radnim kolom - jednostepenim, koje se primenjuje pri manjem naporu pumpe (npr. pretakanje tečnosti na približno istoj visini)
- Sa radijalnim radnim kolom - trostepenim, koje se primenjuje za transport tečnosti uz veći napor pumpe
- Sa zavojnim radnim kolom - za male protoke tečnosti srednje viskoznosti
- Sa zavojnim ekscentričnim radnim kolom - za tečnosti visoke viskoznosti

 

TRADICIONALNA CEVNA PUMPA

Sa mehaničkim zaptivačem

 

VIŠENAMENSKA CEVNA PUMPA

Bez zaptivača

 

PUMPA SA MAGNETNOM SPOJNICOM

Za opasne tečnosti

 

PUMPA ZA ZAPALJIVE TEČNOSTI

Sa zaštitom od eksplozije (ATEX ), od nerđajućrg čelika (SS) i lagure nikla

 

PUMPA ZA MEŠANJE TEČNOSTI

Mikser pumpa od PP i nerđajućeg čelika (SS)

 

PUMPA ZA MALE PROTOKE

Laboratorijske pumpe od PP i nerđajućeg čelika (SS)

 

PUMPA ZA TEČNOSTI SREDNJE VISKOZNOSTI

Sa zavojnim radnim kolom

 

PUMPA ZA TEČNOSTI VISOKE VISKOZNOSTI

Sa zavojnim ekscentričnim radnim kolom

 

Preuzmite PDF Kataloga CEVNE PUMPE

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com