PUMPE - proizvodi

Pumpe - proizvodi

 

Pumpe izrađene od termoplastičnih materijala namenjene su za transport raznih agresivnih fluida. U zavisnosti od vrste fluida upotrebljava se termoplast koji može biti PP, PE, PVC ili PVDF. Najčešće se koriste vertikalne i horizontalne centrifugalne pumpe, koje se rade najviše do protoka od 100 m³/h i pitiska do 5 bara. U posebnim sličajevima rotori centrifugalnih pumpi mogu biti magnetno povezani sa elektromotorom. Za doziranje malih količina tečnosti koriste se dozirne pumpe koje mogu biti protoka od 0 do 1000 l/h. Dozir pumpe mogu biti upravljane ručno, analogno ili impulsno. Pojedine pumpe imaju mini procesor kojim se može uz pomoć pH sondi dozirati tačna količina tečnosti i dobiti zadana pH vrednost. U slučaju da nije potreban kontinualni rad pumpe mogu se koristiti pneumatske membranske pumpe koje su i jako pouzdane. Za pretakanje iz buradi i posuda nejčešće se koriste cevne pumpe. U njima se rotor nalazi na dnu cevi. Tečnost izlazi na izlaznom priključku koji se nalazi ispod samog motora i koji se spaja sa fleksibilnim crevom za pištolj, a po želji i za merač protoka.

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com