Guma

GUMA

 

EPDM GUMA

Opis proizvoda:

EPDM gumena je po sastavu etilen propilen termopolimer. Izuzetno je otporna na različite vremenske uslove, i kao takva izuzetno je dobra za primenu u spoljašnjim uslovima. Otporna je na toplotu, ozon, oksidante, UV zrake i druge vremenske uslove. EPDM gumena je otporna na korozivne hemikalije, paru, ali nema tako dobru otpornost na ulja. Dobar je elektro-izolator.

 

Primena:

EPDM gumena ploča je odlična kao materijal opšte namene za vazduh, toplu i hladnu vodu, paru i spoljašnje vremenske uslove. Ne preporučuje se za korišćenje u uslovima naftnih derivata.

 

Debljina: 1 - 80 mm
Širina: 500 - 2000 mm

Boja: crna

EPDM GUMA

 

KISELOOTPORNA GUMA

Opis proizvoda:

Kiselootporna gumena ploča je izuzetno otporna na kiseline i alkale. Materijal je antikorozivan.

 

Primena:

Kiselootporna guma je pogodna za zaptivanje u uslovima gde se traži visoka otpornost na kiseline i alkale. Takođe je pogodna za oblaganje stolova u laboratorijama, kao i zaptivki na cevovodima u hemijskoj industriji.

 

Debljina: 1 - 80 mm
Širina: 500 - 2000 mm

Boja: crna

KISELOOTPORNA GUMA

 

NBR GUMA

Opis proizvoda:

NBR gumena ploča (Nitril Butadien Rubber) pored toga što je otporna na naftu i aromatične ugljovodonike izuzetno je otporna na mineralna ulja, hemikalije i mnoge kiseline. Ima odlične osobine istezanja, kao i odgovarajuću zateznu čvrstoću.

 

Primena:

NBR gumena ploča najviše se primenjuje u uslovima gde je potrebna otpornost na ulja, razne rastvarače i naftu.

 

 

Debljina: 1 - 80 mm
Širina: 500 - 2000 mm

Boja: crna

NBR GUMA

 

SILIKONSKA GUMA

Opis proizvoda:

Silikonska gumena ploča je hemijski izuzetno stabilna i pogodna za korišćenje sa mnogim kiselinama i alkalima. Otporna je na ulje, ozon, oksidaciju, UV zrake, visoke temperature i sl. Silikonska gumena ploča je odličan elektro izolator, nisko zapaljiva i nema štetnih otrovnih ili fizioloških uticaja.

 

Primena:

Silikonska gumena ploča ima odlična klizna svojstva i pogodna je za rad u uslovima sa uljem, pri visokoj ili niskoj temperature. Ova ploča se koristi i za izradu zaptivača za elektroindustiju, farmaciju, u prehrambenoj i hemijskoj industriji.

 

Debljina: 2 - 50 mm
Širina: 500 - 1500 mm

Boja: delimično providna

SILIKONSKA GUMA

 

Preuzmite PDF Katalog GUMA

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com