OSTALI NEMETALNI MATERIJALI - poluproizvodi

Ostali nemetalni materijali - poluproizvodi

Ostali nemetalni materijali se koriste u skoro svim granama industrije, kao poluproizvodi i gotovi delovi izrađeni mašinskom obradom, vulkanizirani u alatu i liveni u alate.

Guma je prisutna u sledećim kvalitetima: NBR, EPBM, FPM, silikonska guma, itd. Svojim osobinama guma se može svrstati u kiselootporne, uljnootporne i termperaturno postojane.

Poliester ima dva kvaliteta: poliester opšteg kvaliteta namenjen za izradu čamaca, kada; poliester kiselootpornog kvaliteta za izradu rezervoara, galvanskih kada, ventilatora, cevi i fazonskih komada za transport agresivnih medija. Proizvodi  od poliestera se rade po dokumentaciji u prethodno izradjenim kalupima.

Poliuretan (PUR) se koristi za oblaganje raznih površina koje su izložene udarcima i habanju; na materijali koji se koriste prilikom skladištenja ili transporta. PUR proizvodi su: ploče za olikovanje bunkera za prihvat uglja, koksa, kamena; strugači za skidanje naslaga na transportnim trakama u rudnicima; razni elementi za prenos obrtnog momenta (spojnice). Specijalna vrsta PUR-a je tzv. ‘vulkolanž’ koji se koristi za izradu povratnih opruga na alatima za probijanje i prosecanje. Karakteristika ovog materijala je malo unutrašnje trenje, što doprinosi do veoma malog grejanja i prilikom velikog broja učestalosti sabijanja.

Tekstolit je materijal koji se pravi od vlakana različitog kvaliteta odgovarajućih smola. Koristi se za izradu delova za prenos snagesilom trenja, kao i za izradu zupčanika, lančanika, kliznih lajsni, vibracionih letvi, i sl. To je materijal starije generacije koji su termoplastični materijali (pogotovo PA 6) u mnogome zamenili.

Staklolit je materijal kome je naglašena osobina elektroprobojnosti. Primenjuje se u izradi delova u elektroindustriji, gde se susreću visoki naponi struje.

Pertinaks je materijal iz porodice veštačkih masa i najviše se koristi u elektro industriji.

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com