Industrija za preradu mesa - oprema i delovi

 

U industriji za preradu mesa termoplasti (PE 80-100 natur) imaju primenu kao mesarske radne površine na kojima se meso pandluje i kao mesarski panjevi. Ploče za autoklave su u osnovi od PP-a punjenog ‘talkom’. Termoplast PVC-meki je savitljiv i žilav na niskim temperaturama, zato nalazi primenu u rashladnim komorama i industrijama za preradu mesa. Koristi se kao trakaste zavese za prolaz ljudi i transportnih sredstava.

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com