OPREMA I DELOVI PO GRANAMA INDUSTRIJE

 

Oprema i delovi po granama industrije

 

Termoplastični materijali imaju primenu u industriji za preradu kože, industriji zapreradu mesa, hladnjačama, itd. Takođe, veliku primenu imaju u unutrašnjem transportu u svim granama industrije. U industriji za preradu kože termoplasti imaju primenu kroz ploče za štancovanje, ploče za ručno krojenje, kao i kroz valjek za križno krojenje. Štanc ploče se obično izrađuju od PP (mogu biti od PA 6). U industriji za preradu mesa termoplasti (PE 80-100 natur) imaju primenu kao mesarske radne površine na kojima se meso pandluje i kao mesarski panjevi. Ploče za autoklave su u osnovi od PP-a punjenog ‘talkom’. Termoplast PVC-meki je savitljiv i žilav na niskim temperaturama, zato nalazi primenu u rashladnim komorama i industrijama za preradu mesa. Koristi se kao trakaste zavese za prolaz ljudi i transportnih sredstava. Točkovi od termoplastičnih materijala, zbog žilavosti i zadovoljavanja normi HASSAP-a, imaju primenu u industriji mesa i rashladnih sistema. U industriji mesa gazišta takođe moraju biti izrađena od termoplastičnih materijala da bi zadovoljili norme HASSAP-a. 

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com