PTFE

Politetrafluoretilen - PTFE

Opis proizvoda:

Politetrafluoretilen - PTFE, poznatiji pod imenon teflon, je termoplastični materijal koji ima široku primenu, pogotovo u područjima gde nije potrebna velika mehanička otpornost, a zahteva se upotreba materijala koji u sebi ne sadrži dodatne komponente.

 

Primena:

Zbog svoje inertnosti, otpornosti na visoke temperature i izolacionim osobinama, PTFE se najčešće koristi u hemijskoj, petrohemijskoj, farmaceutskoj I elektro industriji.

 

Karakteristike:

-nizak koeficijent trenja

-izuzetno dobra hemijska otpornost

-površina materijala nije lepljiva

-dobre dielektrične osobine

 

 

 

PTFE

SA DODACIMA

Pored čistog teflona, radi zadovoljavanja posebnih potreba u primeni, PTFE se proizvodi I sa dodatkom različitih punioca. Najčešće vrste teflona sa dodacima su:

 

PTFE sa dodatkom 15% stakla i PTFE sa 25% stakla

Dodavanjem stakla, veoma nizak dinamički koeficijent trenja PTFE-a se neznatno povećava, ali otpornost materijala na habanje i pritisak postaje mnogo veća. PTFE sa dodatkom stakla ima dobru hemijsku otpornost (izuzev otpornosti na alkale i hlorovodoničnu kiselinu). PTFE sa staklom se koristi kao konstrukcioni materijal. Najčešća primena je kod proizvodnje ležišta ventila, zaptivača, ležajeva i slično.

 

PTFE sa dodatkom 15% grafita

Teflon sa izuzetnom termičkom i električnom konduktivnošću i veoma niskim dinamičkim koeficijentom trenja. PTFE sa dodatkom 15% grafita je odličan za proizvodnju antistik mehaničkih zaprivki I kliznih ležajeva.

 

PTFE sa dodatkom 25% karbona i PTFE sa dodatkom 25% karbongrafita (22% karbon, 3% grafit)

Karbon je jedan o najboljih punioca, koji povećava termičku konduktivnost, otpornost na deformacije i hemijsku otpornost. Ova vrska materijala se koriste u proizvodnji ležišta za ventile, pokretnih prstenova i ostalih dinamičkih zaptivača za kompresore, pumpe itd.

 

PTFE sa dodatkom 60% bronze

Bronza povećava kompresivnu otpornost I daje dobru temperaturnu provodljivost materijala. Od ove vrste teflona se proizvode ležajevi koji se ne podmazuju.

 

Preuzmite PDF Katalog PTFE - Teflon

 

PTFE - TEFLONSKA PLATNA

STANDARDNA TEFLONSKA PLATNA

Karakteristike:

- temperaturna otpornost od -170°C do +260°C

- odlična hemijska otpornost

- superiorna nelepljiva površina koja se lako čisti

- visoka dielektrična čvrstoća

- dimenziona stabilnost

- otpornost na UV, IR i HF

- nije otrovno

- može se koristiti u direktnom kontaktu sa hranom

 

SAMOLEPLJIVA TEFLONSKA PLATNA

Karakteristike:

- temperaturna otpornost od -70°C do +260°C

- odlična električna otpornost

- odlične mehaničke osobine

- laka za upotrebu

 

SILIKONSKA PLATNA

Karakteristike:

- temperaturna otpornost do +230°C

- odličan odbojnik

- odlična otpornost na abraziju

- odlična hemijska otpornost

- visoka dielektrična čvrstoća

- nalazi primenu u raznim industrijama: elektro industrija, proizvodnja pene, transportnih traka, zaštitnih zavesa, kod zaptivanja, itd.

 

Preuzmite PDF Katalog TEFLONSKA PLATNA

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com