PE 80-100

Opis proizvoda:

Termoplasti sa oznakom PE 80-100 su materijali iz porodice polietilena visoke gustine (PEHD). Oznaka PE 80-100 objedinjuje u sebi PE 80 i PE 100. PE 80 je materijal starije generacije, ali i dalje je veoma zastupljen. U skorije vreme zamenjuje ga PE 100, koji ima bolje mehaničke osobine, što omogućava manji utrošak materijala (manjom debljinom zidova dobijaju se željeni proizvodi istog kvaliteta). Tehnika KB Vam nudi i PE 80 i PE 100. Radi lakšeg uporedjivanja njihovih mehaničkih, termičkih i električnih osobina mi smo ih objedinili.

 

Primena:

PE 80-100 koristi se za izradu najšireg spektra poluproizvoda kao što su cevi, ploče, štapovi, folije, elektrode, itd. Takođe, PE 80-100 ima veliku primenu u:

- opremi za galvanizaciju

- opremi za uskladištenje i transport agresivnih medija

- papirnoj i tekstilnoj industriji

- izradi mašinskih delova

- cevovodima za vodu i gas

- rezervoarima i ostaloj skladišnoj opremi.

 

Karakteristike:

-odlična hemijska otpornost

-primena na niskim temperaturama I temperaturama do +80°C

-dugoročna izloženost na različite medije ne utiče na osobine materijala

-visoko toplotno stabilisan

-lako se mašinski obrađuje

Napomena: PE 80-100, pored osnovnog, ima specifične kvalitete (sa posebnim dodacima ili osobinama) za posebne namene kao što su: UV stabilizacija, samogasivost, otpornost na razlaganje kod elektrolize, termo-stabilnost, itd.

 

Boja:

PE 80-100 najčešće se radi u crnoj i natur boji. Po zahtevu kupca dostupan je i u drugim bojama (npr. svetloplava, koristi se u bazenskoj tehnici).

 

 

Preuzmite PDF Katalog PE 80-100

 

 

 

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com