INŽENJERSKI TERMOPLASTIČNI MATERIJALI - poluproizvodi

Inženjerski termoplastični materijali - poluproizvodi

Termoplastični materijali sa duroplastima čine veliku porodicu plastičnih materijala. Polovinom prošlog veka počela je njihova industrijska proizvodnja i primena. Termoplastični materijali se za razliku od duroplasta mogu nakon upotrebe ponovo koristiti (reciklirati). Veliku porodicu termoplastičnih materijala čine materijali za industrijsku pripremu kao konstrukcioni materijal koji zamenjuje čelik, aluminijum, bakar, mesing, bronzu, i druge materijale, tamo gde su im mehaničke, termičke i ostale osobine u prednosti, a cena prihvatljivija.

Na našim prostorima termoplasti su poznati pod imenom sipas, koterm i juvidur. Poluproizvodi ovih materijala su najčešće u obliku štapova, cevnica, poča, folija, i sl. Veoma je široka lepeza termoplastičnih materijala pa navodimo samo najčešće: poliamid (PA 6, PA 6.6), polietilen (PE 80-100, PE 500, PE 1000), polietilen tereftalata (PET), poliacetal (POM), polipropilen (PP-H), teflon (PTFE), polivinilhlorid (PVC meki, PVC tvrdi), polivinildenfluorid (PVDF), itd.

Klasifikacija termoplastičnih materijala