PVC creva

Opis proizvoda:

Materijal PVC je jedna od najrasprostranjenijih sirovina u prerađivačkoj industriji, zahvaljujući njegovim karakteristikama i lakoći upotrebe. PVC  materijal  predstavlja kombinaciju osobina kao što su žilavost, tvrdoća i izuzetna otpornost na hemikalije.

 

Primena:

PVC (Polivinilhlorid) creva se primenjuju kao usisno - potisna, za transport raznih tešnosti (u prehrani za vino,mleko,sirup i raznih pića), praškastih i zrnastih materijala - prehrambenih i neprehrambenih materijala.

 

1. Spiralno armirana sa tvdim PVC-om (tankozidna)

Karakteristike:

- Armirana tvrdim PVC-om koji prima opterećenja i drži presek
- Dobra savitljivost na temperaturama od -10°C do +60°C
- Dobra otpornost na abraziju
- Postojanost prema velikom broju hemikalija što omogućava široku primenu
- Samogasiva prema JUS.GS.659
- Prvenstveno se koriste kao usisna creva (razne vrste aspiracija)
- Sva creva poseduju odgovarajuće ateste (atoksičnost, pritisci)
- Creva se odlikuju malom masom i ne gube presek prilikom savijanja

 

2. Spiralno armirana sa tvdim PVC-om (debelozidna)

Karakteristike:

- Armirana tvrdim PVC-om koji prima opterećenja i drži presek
- Dobra savitljivost na temperaturama od -10°C do +60°C
- Dobra otpornost na abraziju
- Postojanost prema velikom broju hemikalija što omogućava široku primenu
- Samogasiva prema JUS.GS.659
- Koriste se kao usisno-potisna creva
- Sva creva poseduju odgovarajuće ateste (atoksičnost, pritisci)
- Unutrašnja i spoljašnja površina creva je glatka i ne gubi presek prilikom savijanja

 

 

Preuzmite PDF Katalog PVC CREVA

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com