INDUSTRIJSKA FLEKSIBILNA CREVA - proizvodi

Industijska fleksibilna creva - proizvodi

Tehnika KB Vam nudi veliki izbor industrijskih fleksibilnih creva za transport medija u tečnom (razne hemikalije) i gasovitom stanju (vazduh, gas, para i sl.), pH vrednosti od 0 do 14. Creva su od termoplastičnih materijala, kao i od poliuretana, gume i sl. U ponudi imamo sledeća industrijska fleksibilna creva:

 

Poliamidna fleksibilna creva - vazduh, nafta i naftni derivati

Polietilenska fleksibilna creva - hemikalije niže temperature i manje pritiske

Teflonska fleksibilna creva - razne hemikalije sa pH od 0 do 14 i medije na povišenoj temperaturi (lepak i sl.)

PVC fleksibilna creva- voda, hemikalije, u prehrambenoj industriji (mleko, jogurt, itd).

Silikonska fleksibilna creva - vazduh, hemikalije, u medicini, farmaciji i sl.

Poliuretanska fleksibilna creva - hemikalije, vazduh i sl. 

 

Preuzmite PDF Katalog Industrijska fleksibilna creva

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com