TEHPAS® Galvanske kade

 

Galvanizacija je proces nanošenja prevlaka radi zaštite metala od spoljnih uticaja (korozija, mehanička oštećenja, itd.), kao i u dekorativne svrhe. Galvanski procesi se uglavnom odvijaju u tečnim rastvorima u posebno za to izrađenim kadama.

 

Opis i primena proizvoda:

Galvanske kade su osnovni element svih procesa galvanizacije. U njima se nalaze rastvori ili ispirne vode. Temperatura rastvora radnih kada su obično do 90°C, dok ispirne kade rade sa tečnostima sobne temperature. U zavisnosti od dimenzije i količine pripremaka određuje se dimenzija kade. U zavisnosti od veličine raspoloživog prostora Tehnika K.B. proizvodi različita izvođenja kada.

Galvanske kade izrađuju se kao građevinski bazeni ili kao metalne konstrukcije koje su obložene odgovarajućim termoplastičnim materijalima. Takođe, galvanske kade mogu biti i samonoseće, izrađene u potpunosti od termoplastičnih materijala.

Najčešće se galvanske kade izrađuju ili oblažu sa sledećim termoplastičnim materijalima: PP-H, PVC meki, PVC tvrdi i PVDF.
 

Preuzmite PDF Katalog TEHPAS® Galvanske kade

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com