ARMATURE I FAZONSKI KOMADI - proizvodi

Armature i fazonski komadi - proizvodi

U hemijskoj i prehrambenoj industriji, tretmanu vode, galvanskim postrojenjima i postrojenjima otpadnih voda najčešće korišćeni materijali za izradu armatura i fazonskih komada su termoplastični materijali (PVC, PP, PE, PVDF i ABS). Od tih materijala se izradjuju ventili, cevi, kolena, T-komadi, mufovi, naglavci, redukcije, holenderi i prirubničke veze. Svi ovi elementi, ako su izrađeni od PP, PE i PVDF, u zavisnosti od vrste mogu biti u varijanti čeonog i polifuzionog zavarivanja. PVC i ABS se najčešće lepe. U zavisnosti od namene ventili mogu biti u varijanti: kuglasti ventili, membranski ventili, leptir ventili, a mogu se raditi i nepovratni ventili i klapne. Ventili po načinu upravljanja mogu biti ručni ili automatski, koji su pogonjeni električnim i pmeumatskim aktuatorom. Po želji se mogu postaviti senzori položaja koji nam govore o otvorenosti ili zatvorenosti ventila.

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com