Rezervoari

Opis proizvoda:

Rezervoari za uskladištenje agresivnihi hemikalija imaju kontaktne površine sa hemikalijama izradjene od plastičnih  ili gumenih materijala. Rezervoari izradjeni od termoplastičnih materijala, koji su i najviše u primeni, su vertikalni tako da kompletnu težinu prima horizontalna podloga. Specijalna izvodjenja su kada rezervoari moraju biti ležeći. Tada se rezervoari izradjuju od poliestera ili su metalni ali obloženi gumom. Oni mogu biti opremljeni sa nivokazima različitih načina izvodjenja. Standarno izvodjenje je sa providnom spoljašnjom cevi koja može imati plovak ili merne listiće za pokazivanje količine tečnosti. Takodje se mogu postaviti UV sonda ili nivoprekidači. Pojedine hemikalije se moraju grejati te se iz tog razloga mogu ugraditi grejne zmije izradjene od termoplastičnih ili prohronskih materijala. Svi rezervoari imaju revizione otvore, dok viši rezervoari mogu biti opremljeni merdevinama. Rezervoari od termoplastičnih materijala se rade do maksimalnih dimenzija Ø 3x6 m, radne zapremine 40 m³.

 

Poliesterski rezervoar za HCl

 Gumirani rezervoar za NaOH

 

Polietilenski rezervoari za HCL

 

Preuzmite PDF Katalog Rezervoari

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com