Sistemi za ventilaciju, filtraciju i tretman agresivnih isparenja i tečnosti

OPREMA I KOMPONENTE

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com